Information by Topic

Information by Language:


 

เกี่ยวกับ  SPIRAL

SPIRAL: ความรู้สุขภาพเพื่อคนไข้เอเชีย เป็นโครงการก่อตั้งภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์สุขภาพเพื่อชุมชนเซาท์โคฟ (South Cove)และห้องสมุดสาขาสุขภาพมหาวิทยาลัยทัฟท์ส(Tufts) โดยเงินสนับสนุนจากเครือข่ายห้องสมุดสาขาแพทยศาสตร์ในเขตนิวอิงแลนด์ ภายใต้สัญญาทุน  NLM-00-101/SMS.
วัตถุประสงค์:

ศูนย์สุขภาพเพื่อชุมชนเซาท์โคฟ เป็นศูนย์สุขภาพแห่งแรกในนิวอิงแลนด์เพื่อผู้ป่วยชาวเอเซีย-อเมริกัน ก่อตั้งในปี1972 ศูนย์สุขภาพเพื่อชุมชนเซาท์โคฟให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนจำนวน 12,000 คนในพื้นที่ของ 6 ศูนย์บริการในเขตบอสตัน วัตถุประสงค์หลักของศูนย์คือเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวเอเซีย-อเมริกันในรัฐแมสซาชูเซต์ โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยด้านต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม

ห้องสมุดสาขาสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยทัฟท์ส ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ละทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย, คณะวิทยาศาตร์สุขภาพแห่งแซคเลอร์(Sackler School of Graduate), ศูนย์วิจัยจีนเมเยอร์ USDA (Jean Mayer USDA), ศูนย์การแพทย์นิวอิงแลนด์และสถาบันอื่นๆในเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างศูนย์สุขภาพเพื่อชุมชนเซาท์โคฟและห้องสมุดสาขาสุขภาพมหาวิทยาลัยทัฟท์สนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจากเครือข่ายห้องสมุดสาขาแพทยศาสตร์ในเขตนิวอิงแลนด์ ภายใต้สัญญาทุน  NLM-00-101/SMS