Information by Topic

Information by Language:


 

Đôi lời về S*P*I*R*A*L

S*P*I*R*A*L (Selected Patient Information in Asian Languages): Tài liệu Chọn lọc về Thông tin cho Bệnh nhân bằng các Ngôn ngữ Á châu là một sáng kiến chung của Trung tâm Y tế Cộng đồng South CoveThư viện Khoa học Sức khoẻ thuộc Viện Đại học Tufts, được Cơ quan Vùng New England thuộc Hệ thống Thư viện Y khoa Quốc gia tài trợ qua hợp đồng NLM-00-101/SMS.

Dự án nhằm:

Trung tâm Y tế Cộng đồng South Cove (gọi tắt là “South Cove”) là trung tâm y tế cống hiến sự chăm sóc sức khoẻ tiên khởi và phòng ngừa đầu tiên tại vùng New England cho người Mỹ gốc Á. Thành lập năm 1972, South Cove cung cấp các dịch vụ về y khoa và tập tính cùng các chương trình thanh niên và gia đình cho gần 12 ngàn thân chủ tại sáu điạ điểm trong vùng đại Boston. Nhiệm vụ hiện nay của South Cove là cải thiện sự an khang cho người Mỹ gốc Á tại Massachusetts, và đặc biệt chú tâm vào những người không được phục vụ đúng mức bằng cách cung cấp cho họ sự chăm sóc sức khoẻ dựa trên căn bản cộng đồng cùng những chương trình dễ sử dụng và thích đáng về phương diện văn hoá và ngôn ngữ.
Thư viện Khoa học Sức khoẻ thuộc Viện Đại học Tufts phục vụ các trường Y khoa và Nha khoa, trường Cao học Sackler về Khoa học Sinh y, Trung tâm Jean Mayer thuôc Bộ Canh nông Hoa kỳ chuyên Nghiên cứu Dinh dưỡng Nhân sinh cho Tuổi già, Trung tâm Y tế New England và những cơ sở chi nhánh của Viện Đại học Tufts.
Sáng kiến chung này của Trung tâm Y tế Cộng đồng South Cove và Thư viện Khoa học Sức khoẻ thuộc Viện Đại học Tufts được Cơ quan Vùng New England thuộc Hệ thống Thư viện Y khoa Quốc gia tài trợ qua hợp đồng NLM-00-101/SMS.